บริษัท โกลเด้น บิลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
บริษัท โกลเด้น บิลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ด้วยทุนการจดทะเบียน 5,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและธุรกิจทางด้านการออกแบบ - รับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทฯได้มุ่งเน้นในการสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานทางการผลิต เพื่อมาจัดจำหน่าย อีกทั้งยังคำนึงถึงราคาเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า และช่างที่รับงาน ที่ต้องการหาสินค้าราคาถูกเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการ
ทางบริษัทฯ ยังรับออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง ด้วยทีมงานช่างและวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าทั่วไป
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างที่บริษัทฯ ได้กระทำตลอดมา